UNLEASH YOUR PASSION

 

Gia nhập cùng Goldenhorse để tạo ra con đường của riêng bạn và tạo ra những trải nghiệm khó quên cho khách hàng.

 

Công việc tại Goldenhorse

Các thành viên tại Goldenhorse luôn cố gắng tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo, hỗ trợ, đậm chất gamer nơi các thành viên của team đều được coi là khách hàng quan trọng nhất của công ty

Từ việc được đào tạo bài bản từ các “tiền bối” đi trước về ngoại ngữ, kiến thức game, kiến thức bán hàng …v.v, cho đến việc cung cấp chỗ ngủ nghỉ và không gian để thư giãn. Goldenhorse tạo điều kiện để các thành viên tập trung vào trải nghiệm của khách hàng và cho phép mọi người đưa ra ý kiến, góp ý để giải quyết những thử thách hoành tráng (Đương nhiên ý kiến của bạn phải hợp lý và được Quản lý thông qua ^_^)

 

Bên cạnh các quyền lợi

Goldenhorse trao cơ hội cho các thành viên vượt ra ngoài những điều cơ bản. Xuất phát từ mong muốn các Thành viên của GH làm việc chăm chỉ, chơi hết mình và dành thời gian để nạp năng lượng và tìm lại cảm hứng. Chỉ cần bạn có đam mê và ý chí, GH sẵn sàng sát cánh cùng bạn

 

 

 “Không quan trọng bạn làm việc bao nhiêu giờ một ngày, miễn là thời gian làm việc của bạn mang lại hiệu quả tích cực cho công ty

MR. POTATO – HRM

 

 

Các quyền lợi khi làm việc tại Goldenhorse

 

(Mức lương thưởng hợp lý, GH sẽ cung cấp một khoảng lương phù hợp với đóng góp của bạn khi làm việc tại GH, khoản lương đủ để bạn chi tiêu và tiết kiệm. Để Bạn có thể tiếp tục chơi game trong thời gian dài)

(Lương thưởng tháng 13

Các khoản phí phụ trợ, hỗ trợ ăn uống, gửi xe, vv…)

(Được cung cấp một môt trường đào tạo mở, thoải mái, sáng tạo, năng động.

Môi trường làm việc thân thiện, đậm chất gamer. Cùng các tiển dối vô cùng “thân thiện” và giàu kinh nghiệm)

 

Đôi điều về Goldenhorse

THE VALUE OF Goldenhorse 

Mục tiêu của Goldenhorse là mang đến trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng. Giá trị này là hướng dẫn, kim chỉ nam cho cách Goldenhorse đưa ra các quyết định liên quan đến phát triển. Đồng thời cũng là cách team muốn biến Goldenhorse trở thành một nơi tuyệt vời cho tất cả các thành viên công ty.

MISSION

Xây dựng team vững mạnh cả về tổng thể lẫn cá nhân, tạo tiền đề để toàn bộ team có thể gắn bó lâu dài với ngành game cũng như phát triển theo thời gian như mọi ngành nghề truyền thống

VISION

Golden Horse mong muốn trở thành team top đầu thế giới về “dịch vụ game” cũng như là đơn vị đầu tiên đưa tiêu chuẩn mới về “dịch vụ game” đến các khách hàng ở khắp nơi trên thế giới.

 

Những câu hỏi thường gặp

 

 • Golden Horse đang tuyển dụng những vị trí nào?

  Theo như kế hoạch tuyển dụng năm 2023 thì Goldenhorse đang cần tuyển thành viên cho 03 vị trí, một ở vị trí Sale (Chăm sóc khách hàng) và một ở vị trí Booster (Thực hiện đơn hàng) và một vị trí Content Writer Chi tiết công việc bạn có thể xem chi tiết tại đây: )

 

 • Tôi có phải gửi thư xin việc không?

  (Hiện tại Goldenhorse đang tiến hành kế hoạch tuyển dụng năm 2022, bạn có thể Click vào đây để ứng tuyển ngay: )

 

 • Tôi có thể nộp đơn cho nhiều công việc không?

  Các bạn hãy suy nghĩ thật về các kỹ năng và kinh nghiệm thực sự của mình — và cách bạn thấy mình phù hợp với các công việc muốn ứng tuyển vào Goldenhorse. Việc bạn nộp đơn vào nhiều vị trí cùng lúc sẽ được công ty xem xét và chỉ chọn một.

 

 • Tôi đã phỏng vấn / nộp đơn vào đợt tuyển dụng trước và không được chọn. Tôi có thể đăng ký lại không?

  Nhu cầu của Goldenhorse thay đổi, và con người cũng phải phát triển. Nếu bạn cảm thấy mình đã được cải thiện những kỹ năng còn thiếu ở lần nộp đơn cuối cùng, vui lòng đăng ký vào vị trí bạn mong muốn.

 

 

—English Version below —

 

 

 

“Join Goldenhorse to create your path and create unforgettable experiences for customers”

Work at Goldenhorse

The members at Goldenhorse always strive to create a creative, supportive, gamer working environment where the members of the team are considered the most important customers of the company.

From being well trained from the “seniors” who have gone before in foreign languages, game knowledge, sales knowledge … etc., to the provision of sleeping quarters and space to relax. Goldenhorse facilitates members to focus on the experience of the costumer and allows member to give opinions and suggestions to solve monumental challenges (Of course your opinion must be reasonable and managed through)

 

In addition to the benefits

Goldenhorse gives members the opportunity to go beyond the basics. Stemming from the desire of GH members to work hard, play hard and take the time to recharge and find inspiration again. As long as you have passion and willpower, GH is ready to stand with you

 

 “It doesn’t matter how many hours you work a day, as long as your working time brings positive effects to the company

MR. POTATO – HRM

 

 

Beside benefits when work at goldenhorse

The salary is reasonable, GH will provide a salary that matches your contribution when working at GH, a salary that is enough for you to spend and save. So you can keep playing the game for a long time.

Monthly bonuses in 13

The ancillary charges, food assistance, parking, etc.

Offered an open, comfortable, creative, dynamic training school.

Friendly working environment, full of gamer. Along with very “friendly” and experienced liars

 

A few things about Goldenhorse

 

THE VALUE OF Goldenhorse 

Goldenhorse’s goal is to bring the best experience to Costumer. This value is a guide, a guide to how Goldenhorse makes development-related decisions. It’s also how the team wants to make Goldenhorse a great place for all company members.

 

MISSION

Building a strong team both overall and individually, creating a premise for the whole team to be able to stick with the gaming industry as well as develop over time like all traditional professions.

 

VISION

Golden Horse aims to become the world’s leading team for “gaming services” as well as the first to bring the new standard of “gaming services” to customers around the world.

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • What positions is Golden Horse recruiting?

  According to the June 2023 recruitment plan, Goldenhorse is in need of recruiting members for 02 positions, one in the Sale position and one in the Booster position. Details of the work can see in detail here: 

 

 • Do I have to send a cover letter ?

  Currently Goldenhorse is conducting a recruitment plan in June 2022, you can click here to apply immediately: )

 

 • Can I apply for multiple jobs?

  Think honestly about your real skills and experience — and how you find yourself a good fit for the jobs you want to apply for Goldenhorse. Your application to multiple positions at the same time will be considered by the company and select only one.

 

 • I interviewed/applied for a previous recruitment session and was not selected. Can I re-register?

  Goldenhorse needs change, and people must grow as well. If you feel you have improved the skills you lacked in the last application, please apply for the position you desired.

   

If you need any other information requests,
please contact Goldenhorse on web-chat, Facebook.
Discord: GoldenHorse#0358
Email: [email protected]

Golden Horse Gaming is always open to feedback and feedback from the community.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Refund Reason

Notify Me
 • Place The Order and Earn Points Earn 1 Points on every $1.00 spent
 • No Features Are Available Right Now!
Reward Reward